Hizmetlerimiz

Dış Kaynak Kullanımı

Kurumların sürekli değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip etmeleri, konularında uzman personelleri kendi bünyelerinde barındırmaları bir teknoloji firmasına göre oldukça zordur. 

Bilgi teknolojilerini doğru kullanmayan firmalar süreçlerini etkin biçimde kontrol edememe, tedarik sürelerinin uzaması ya da aksaması, sistem içindeki stokların artması, entegrasyonun sağlanamaması gibi büyük sorunlar ile karşılaşabilmektedir. 

Teknoloji firmalarının sahip olduğu son teknolojiyi takip eden uzman personeller ile bilgi teknolojileri altyapılarından maksimum fayda sağlamak, kendi işlerine odaklanmak ve bunların yanında risklerini hizmet alacağı firmanın üstlenmesini isteyen firmalar dış kaynak kullanımını tercih etmektedirler.

Dış kaynak hizmetleri kadro sayınızı arttırmadan alanında uzman kişiler tarafından işlerinizin hedeflediğiniz zamanda bitmesini ve bu süreçte bütçe tasarrufu yapmanızı sağlar.

İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımı hizmetleri, ana iş süreçlerinin etkinliğini artırmak adına bilgi teknolojilerine yatırım yapan, iş süreçlerini etkin ve verimli dış kaynak hizmetleri ile bütünleştirme fırsatlarını arayan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.

CST IT sektörü ile ilgili insan kaynakları ihtiyaçlarınızı uzman ekipleri ile projelendirir ve sonuçlandırır.