Çözümlerimiz

Yedekleme

Firmalarda her geçen gün veri miktarının artması ve bu verilerin kurumsal süreçlerde önemli bir rol oynaması mevcut potansiyel risklere karşı önlem alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

İş sürekliliğinin sağlanması açısından verilerin yedeklenmesi, arşivlenmesi ve sağlıklı olarak tekrar kullanılabilmeleri doğru teknolojilerin seçilmesi, kurulumu ve yönetilmesi ile mümkündür.

CST yedekleme çözümleri, firmaların yedekleme planları doğrultusunda analiz çalışmaları yaparak oluşturduğu projeler sayesinde veri güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanmasını, finansal ve operasyonel bilgi kayıplarını önler.