Çözümlerimiz

Olağanüstü Durum Çözümleri

Bilgi sistemlerine olan bağımlılık gün geçtikçe artmaktadır. 

Bugün artık bir şirketin araştırma–geliştirmeden üretime, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar, hangi süreçte olursa olsun bilgi sistemleri olmadan çalışabilirliğini sürdürmesi nerede ise olanaksız duruma gelmiştir. 

Bilgi sistemlerinin çalışmadığı veya bilgi sistemlerine erişilemediği durumlarda büyük iş kayıpları yaşanabilmektedir. 

Olağanüstü Durum Çözümleri; müşteri iş süreçlerinin ve organizasyonel varlıklarının devamlılığını sağlama hedefi ile oluşturulan prosedürler doğrultusunda uygulanan, olağanüstü durumlarda müşterilerin temel faaliyet alanlarında hizmet sunmaya devam edebilmesi ve kritik operasyonlarını ayağa kaldırarak kritik çalışanları için gerekli çalışma ortamı ve bilgi sistemleri altyapısının sağlanması amacı ile verilen hizmetlerdir. 

Bu hizmetler, öngörülen ya da öngörülemeyen bütün felaket durumlarında müşteri iş süreçlerinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için gerekli altyapı ve servisi sunmaktadır.

Olağanüstü Durum Çözümleri kapsamında müşterinin kullanmakta olduğu uygulama sistemlerinin işletimi ve yönetimi yapılmakta; sağlanacak sunucu, işletim sistemi ve veritabanına yönelik olarak barındırma, geniş alan (WAN) üzerinden veri senkronizasyonu ve bakım/destek hizmetleri verilmektedir.